Select a page

Centrum Informacji

Instalacje światłowodowe

Browse F.A.Q. Topics

Co jest w cenie spawania światłowodów

 • Czy cena spawania w mufie jest wyższa niż w przełącznicy

  Nasze prace wyceniamy jako całościowe zadanie i uwzględniamy warunki pracy, miejsce, czas, typ kabla w znaczeniu jego budowy. W większości zadań prace światłowodowe z mufą wymagają dodatkowych prac przygotowawczych co przekłada się na koszt usługi.

 • Czy otrzymam raport z pomiarów

  Tak, prace światłowodowe oraz instalacje strukturalnego kategorii 5e/6/6a/7 kończone są pomiarami. Raport przygotowywany jest w postaci elektronicznej pdf a na życzenie klienta wersja papierowa również jest dostępna. W przypadku sieci certyfikowanych raport pomiarowy w postaci plików źródłowych wysyłany jest do wybranego producenta certyfikującego sieć.

 • Czy w cenie spawania jest pomiar reflektometryczny

  Tak, większość naszych prac finalizujemy pomiarem OTDR na fali 850/1300/1310/1550 jeśli sytuacja pozwoli na przeprowadzenie takich pomiarów. W przypadku uszkodzeń kabli w terenie zdarzają się sytuacje uniemożliwiające przeprowadzenie pomiarów w dniu naprawy z uwagi na konieczność odłączenie wybranego włókno do pomiaru. Na życzenie klienta wybrana zostanie inna data, aby wykonać planowane pomiary OTDR.

Co zrobić jeśli uszkodzę światłowód

 • Czy można zlokalizować miejsce awarii

  Tak, można. Pomiar reflektometryczny OTDR pozwala zlokalizować miejsce awarii z dokładnością do kilku metrów lub nawet większą w zależności od typu pomiaru i jego parametrów. W przypadku kabli miedzianych również jest taka możliwość.

 • Do kogo dzwonić jeśli uszkodzę czyjś światłowód

  Wszystko zależy jaki kabel został uszkodzony. Jeśli jest to kabel operatorski lub wojskowy/administracyjny odpowiednie służby w krótkim czasie same pojawią się w miejscu uszkodzenia jednak w taki wypadku nie możemy pomóc gdyż usługę wykona jednostka techniczna toru światłowodowego. Jeśli uszkodzeniu uległ kabel ale wiemy, że właścicielem jest główny inwestor lub zleceniodawca warto skontaktować się z firma wyposażoną w sprzęt pomiarowy i zlecić przeprowadzenie pomiarów potwierdzających punkt awarii a następnie wykonać naprawę kabla.

  Przeprowadziliśmy wiele prac naprawczych w warunkach polowych, a także naprawę kabla podmorskiego.

 • Na mojej posesji znajduje się kabel światłowodowy i koliduje z pracami ziemnymi

  Zalecamy kontakt z Urzędem Miasta/Gminy obejmujący swoim obszarem teren prac. Pomocny może być również kontakt z działem wsparcie technicznego operatora jeśli możemy potwierdzić, iż jest to jego własność. W Urzędzie powinni Państwo otrzymać informacje na podstawie planów zagospodarowania terenu z naniesionymi schematami instalacji ziemnych kto jest właścicielem kabla i zgłosić oficjalną drogą pocztową zaistniałą sprawę.

Czy można naprawić tylko jedno złącze

 • W przełącznicy złamał się jeden pigtail

  Jeżeli przełącznica światłowodowa jest skrosowana za pomocą dłuższych patchcordów lub po prostu stan pozwala na wysunięcie przełącznicy jest możliwość wykonania jednego spawu w tacce spawów. Sytuacja z doświadczenia wiemy, że jest różna, a w szczególności jeśli w przełącznicy jest kilka kabli, kilka tacek spawów i nie bardzo wiadomo czy poruszenie czegokolwiek nie spowoduje kolejnego uszkodzenia. W takich przypadkach jeśli jest to złącze np SC, ST, FC, LC możemy wykonać szlifowania nowego złącza na istniejącym pigtailu ( jeśli jego długość na to pozwoli ) lub ostatecznie rozłączenie krosów, uporządkowanie przełącznicy i naprawa poprzez nowy spaw.

 • Uszkodzone jest jedno włókno z kilku metrowego patchcordu typu duplex

  Sprawdzimy pod mikroskopem czy uszkodzona jest ferrula, fizycznie sprawdzimy kabel światłowody i wykonany naprawę pojedynczego złącza optycznego poprzez wklejanie i szlifowania złącza.

Czy pomiary są obowiązkowe

 • Po co robić pomiary okablowania lub OTDR

  W naszej branży jakość usług ma bardzo duże znaczenie w ujęciu technicznym oraz wymogów norm EN/TIA/ISO. Przeprowadzenie pomiarów odpowiednim miernikiem odpowiadającym klasie mierzonego okablowania pozwala zdiagnozować stan okablowania, przeprowadzić analizę jakości połączeń, zlokalizować awarię. Wiele prac okablowania strukturalnego miedzianego lub światłowodowego realizowanych jest etapowo co wiąże się z koniecznością przekazania sekcji obiektu innej ekipie lub firmie. W przypadku posiadania gotowych pomiarów tej sekcji potwierdzających poprawność wykonanych prac eliminujemy zagrożenie późniejszych kosztów ponownych prac w przypadku uszkodzenia prac wykonawców innego zakresu robót. Pomiary jest konieczne w sieciach certyfikowanych oraz zalecane w okresach przerw serwisowych aby na bieżąco posiadać aktualną dokumentację i stan techniczny instalacji co pozwala planować modernizacje i wdrażanie nowych usług bazując na dotychczasowym okablowania. Przykładem może być wdrożenie technologii VoIP w firmie wraz z zasilaniem PoE wszystkich aparatów. Z doświadczenia wiemy iż z czasie gniazda abonenckie ulegają awarii w postaci zabrudzeń pinów, uszkodzeń pinów co w efekcie uniemożliwia  lub znacznie utrudnia wdrażanie zmian bez wiedzy o stanie sieci.

 • Komu zlecić pomiary

  Pomiary należy przeprowadzić sprzętem posiadającym aktualną kalibrację przez instalatorów uprawnionych do pomiarów na podstawie szkolenia lub certyfikacji zewnętrznej. Jest to ważne, ponieważ przeprowadzić pomiary może każdy jednak jest potrzebna wiedza i doświadczenie w analizie otrzymanych informacji pomiarowych i naprawy / likwidacji wad uniemożliwiających akceptację pomiaru.

 • Chcę pomiary okablowania ale bez certyfikacji

  Nie widzimy w tym problemu a nawet zalecamy pomiary w każdej sieci miedzianej i światłowodowej. Zleceniodawca otrzymuje wyniki pomiarów formie elektronicznej pdf jako raport,  a także możemy przekazać źródła pomiarowe.

 • Kto certyfikuje sieć i w jakim zakresie

  Zapraszamy do kontaktu, posiadamy sprzęt oraz doświadczenie w pomiarach. Zakres certyfikacji zależy od zamawiającego lub projektanta.

Jak zamówić usługę

 • Co jest ważne dla przygotowania wyceny

  Pomocna będzie pełna dokumentacja techniczna lub specyfikacja projektowa. Podstawą w większości kosztorysów jest plan zagospodarowania przestrzennego obiektów, lokalizacja, typ terenu, wysokości. Pozwoli to określić przebiegi tras. Jeśli instalacja jest projektowana warto spotkać się a my chętnie doradzimy jaki typ okablowania zastosować, przedstawimy propozycje tras i metodą montażu okablowania wraz z przygotowaniem pomieszczenia technicznego / serwerowni.

  Przed wyceną zwróć uwagę jaki typ medium chcesz zastosować ( skrętka ekranowana lub nie, kategoria 5e/6/6a/7 ) oraz czy instalacja ma podlegać certyfikacji z wieloletnią gwarancją.

 • Różnica pomiędzy typ kabla a typ włókna

  Włókno światłowodowe może być jednomodowe lub wielomodowe o rdzeniu 9/50/62,5 w powłoce 125 um oraz włókna hybrydowe 200/230 um i plastikowe 1 mm. Włókno jest to inaczej falowód optyczny służący do przesyłania światła. Dokładniejsze informacje znajdziesz na wikipedia.pl

  Kabel światłowodowy kabel zawierający jedno lub więcej włókien szklanych prowadzących impulsy światła. Struktura kabla światłowodowego zależy od planowanego rejonu instalacji, zasięgu i występujących zagrożeń. Szerszy opis znajdziesz na wikipedia.pl

   

 • Czy cena spawu zależy od typu kabla

  W większości przypadków nie jest czynnik wpływający na cenę usługi jednak część prac związanych jest z instalacjami kabli napowietrznych lub podmorskich a budowa tych kabli wiąże się z koniecznością odpowiedniego przygotowania narzędzi i samego kabla. Wykonanie kilku spawów jest bardziej czasochłonne co wpływa na koszt usługi. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu abyśmy mogli przygotować odpowiednią dla Państwa propozycję współpracy.

 • Czym różni się kabel wielomodowy od wielowłóknowego

  Kabel wielomodowy to inaczej kabel składający się z włókien o rdzeniu 50/125 um lub 62,5/125 um o określonej budowie ochronnej lub strukturze ułożenia włókien/tub. Kable światłowodowe wyposażone są w minimum jedno włókno optyczne ( kabel patchcordowy simplex ), głównie jednak są w kombinacji powyżej 4 włókien ( jeśli jest mowa o kable stacyjne, ziemne i inne poza patchcordowymi typu duplex ).

Jaki jest obszar świadczonych usług

 • Awaria na platformie wiertniczej

  Nie stanowi to dla nas problemu. Posiadamy wiedzę i doświadczenie w pracach offshore.

 • Jesteście firmą z Gdańska a instalacja jest w Krakowie

  Cieszy nas zainteresowanie z całego obszaru kraju. Posiadamy wyposażenie i zaplecze techniczne pozwalające wykonywać prace w terenie. Odpowiednie kalkulacja oferty pozwala na zminimalizowanie kosztów logistycznych, które w większości realizacji w całości ponosimy jako firma nie wliczając ich w cenę usługi.

  W zakresie dostaw towarów odległość nie stanowi problemu. Współpracujemy z profesjonalnymi firmami transportowymi.

Jaki typ światłowodu wybrać

 • Mam kabel światłowodowy ale nie wiem jakie złącza zastosować

  Typ złącza dla kabla światłowodowego w głównej mierze zależy od technologii jak ma być zastosowana do transmisji w torze światłowodowym oraz jakie są wymagania w kwestii strat i tłumienności na złączach w ujęciu całego toru. Jeśli jest to możliwe warto sprawdzić jaki typ przełącznicy lub patchcordów światłowodowych przewidział inwestor lub projektant a czasami typ złączy narzuca producent przełącznicy jeśli została zamówiona jako komplet.

  W przypadku kabli jednomodowych o rdzeniu 9/125 um stosuje się głównie złącza SC, ST, LC, FC a w przypadku sieci CATV/GPON złącza kątowe E2000 o kącie 8 lub 9 stopni. Stosowane są też wersje SC/APC. Wybierając typ złącza weź pod uwagę gdzie instalacja będzie użytkowana ( przemysł, biuro, okręt ), jaka odległość między punktami aktywnymi i jaki transmisja dla tych łączy jest wymagana.

  Dla włókien wielomodowych zarówno o rdzeniu 50/125 um oraz 62,5/125 um jest możliwość zastosowania wtyków SC, ST, LC, MTRJ oraz kilka innych typów rzadziej stosowanych w sieciach ogólnego zastosowania.

 • Planuję budowę sieci dla przesyłu 1Gb pomiędzy budynkami

  Przed wyborem typu włókna oraz wersji obudowy zewnętrznej kabla ustal jaka będzie odległości pomiędzy urządzeniami aktywnymi, przez jaki obszar instalacja będzie przebiegać, czy konieczne będzie zamontowanie pośrednich punktów łączenia typu mufy kablowe lub przełącznice światłowodowe.

  Transfer 1Gb/s osiągnąć można stosując włókno wielomodowe na długości do 550m trasy optycznej. Zapewnią to konwertery sygnałów o odpowiedniej dynamice mocy optycznej. Jeśli instalacja będzie dłuższa niż 550m lub planujesz wprowadzenie systemów informatycznych o wymaganiach większych niż 1Gb/s warto zbudować sieć w oparciu o włókna jednomodowe. Pozwala to również zastosować techniki zwielokrotnienia falowego oraz instalację systemów CATV lub GPON.